"Dejte více na Dejvice!" "Lakomá Barka" "Čert & Káča" "Doktor Honza" "Líná strašidla" "O zlé rybářce a zlaté rybce" "Doktorská pohádka"

Hra „Dejte více na Dejvice!“ je kompilátem z motivů obsažených ve sbírce pohádek Jana Wericha „Fimfárum“. Je určena „dětem“ od školního až do důchodového věku. (Část „Lakomá Barka“ je přístupná i pro starší předškoláky a lze ji hrát samostatně.)

Hra je stavěna „modulárním“ způsobem. V tuto chvíli jsou zpracovány dva tituly – Lakomá Barka a Až opadá listí z dubu. Do budoucna je možno hru rozšířit, příp. obměnit dalšími tituly, které budou kompatibilní především z hlediska scénografického.

Hra byla premiérována v říjnu 2006 a získala mj. ocenění za herecké výkony na 9. ročníku div. festivalu „Karlínské jeviště“.

Na přípravě hry se podíleli: autor dramatizace Zdeněk Štěpánek, režisérka Daniela Vacková, scénograf Vladimír Valter, výtvarnice Lucie Luxová a v počáteční fázi též M. Machoň a D. Niederlová. Hrají: Magdaléna Hniličková a Šimon Knápek.

Obrázky z představení...

Technické požadavky na uvedení hry:

Herecké obsazení:
3 osoby + loutka (Lakomá Barka 2 osoby + loutka)
Trvání inscenace:
cca 70´(Lakomá Barka cca 35´)
Stavění/bourání:
45´ (Lakomá Barka 30´) - bez světel a zvuku
Jeviště:
kukátkové min.5 x 4m
Požadavky na fundus:
5 židlí; z toho 3 pevné s širokými opěradly (opora pro dekoraci)
a 1 dřevěná, bílá (není podmínkou); Lakomá Barka - 3 židle
(V případě představení bez zvukaře – stolek pro umístění aparatury na jevišti v dekoraci.)
Zvuk:
CD
Světla:
Divadelní prostor Ostatní
bílé a modré celoplošně; bílé s regulovatelnou intenzitou
červený štych na střed, 2 barevné křížem přes střed
bude-li k němu obsluha, ještě boďák
jen základní nasvícení"Dejte více na Dejvice!""Lakomá Barka""Čert & Káča""Doktor Honza""Líná strašidla""O zlé rybářce a zlaté rybce""Doktorská pohádka"

Pohádková hra se zpěvy „Čert & Káča“ vznikla na základě klasické pohádky Boženy Němcové. Je vhodná jak pro školní, tak pro předškolní mládež. Technicky je koncipována tak, aby ji bylo možno bez větších omezení uvádět v předškolních, školních a podobných zařízeních.

Na úpravě textu postupně pracovali Vladimír Valter, Zdeněk Štěpánek a Ivo Šorman. Hudbu složil Vojta Duřt. Písně otextoval Zdeněk Štěpánek. Scénu a kostýmy navrhl a vyrobil Vladimír Valter. Režii měl Ivo Šorman. Hrají Magdaléna Duřtová, Petr S. Petrof, Vojtěch Duřt a Šimon Knápek nebo Michal Reichert.

Obrázky z představení

Premiéra hry se uskutečnila 8. června 2008 v karlínském „Spektru“.

Technické parametry hry:

Herecké obsazení:
4 osoby
Trvání inscenace:
cca 45´
Stavění/bourání:
30´ (bez světel)
Jeviště:
kukátkové; variabilní šířka a hloubka, min. však 4,5 x 3,5m
Požadavky na fundus:
žádné
Zvuk:
živě
Světla:
pouze základní nasvícení;
v případě klasického div. prostoru - bílá a červená celoplošně"Dejte více na Dejvice!""Lakomá Barka""Čert & Káča""Doktor Honza""Líná strašidla""O zlé rybářce a zlaté rybce""Doktorská pohádka"

Pohádku „Doktor Honza“ napsal herec Divadla Jiřího Wolkera (dnes Divadlo v Dlouhé) Eduard Vavruška původně pro dětská divadla (=děti hrají dětem) jako variaci na téma "dr-voštěp". My jsme ji trochu převařili, okořenili písničkami a servírujeme Vám ji v tomto provedení:

Ilustrační foto

Menu / název:
Doktor Honza (aneb něco o zdravém papání...)

Recept / autor:
Eduard Vavruška

Úprava receptury / dramaturgie:
Zdeněk Štěpánek

Okořenili:

Hudba:
V.Duřt, J.Mottl, Z.Štěpánek

Texty písní:
Zdeněk Štěpánek

Hlavní dodavatel / výprava:
Vladimír Valter

Šéfkuchař / režie:
Daniela Vacková

Obsluha / hrají:
Petra Arnautova, Petr S. Petrof, Šimon Knápek

Poprvé servírováno 30. května 2009 v Divadle Mana v Praze 10.

Technické parametry hry:

Herecké obsazení:
3 osoby
Trvání inscenace:
cca 40´
Stavění/bourání:
30´ (bez světel)
Jeviště:
kukátkové; 5 x 3,5m
šířka může variovat v jistých mezích
Požadavky na fundus:
žádné
Zvuk:
CD
Světla:
pouze základní nasvícení"Dejte více na Dejvice!""Lakomá Barka""Čert & Káča""Doktor Honza""Líná strašidla""O zlé rybářce a zlaté rybce""Doktorská pohádka"

„Líná strašidla“ - veselá pohádka o pokladu ve mlýně, který je ukryt coby kamenem dohodil. Jen musíte přiložit ruku k dílu, neboť bez práce nejsou koláče…

Původní zpracování

Na motivy divadelní hry Vladimíra Čorta Pohádka o líných strašidlech a lidové báchorky Poklad ve mlejně volně zpracoval a režii přijal Ivo Šorman.
Návrh scény: Zdeněk Štěpánek. Návrhy kostýmů: Marta Kaplerová, Ak. Arch.
Herec. obsazení: Ježibaba - Jitka Foltýnová/Barbora Karásková, Hastrman(ka) - Petr Franěk/Hana Tunová , Sedlák -  Petr S. Petrof / Petr Franěk, Anička – Vanda Vavrušková / Magdaléna Duřtová

Obrázky z představení

Premiéra: 5. října 2010
Derniéra: 2. prosince 2012

Nové zpracování

Dramaturgie: Zdeněk Štěpánek

Scénář: Vojtěch Duřt a Zdeněk Štěpánek

Návrh a výroba scény: Magdaléna Hůlová
Dodatečné návrhy kostýmů: Z. Štěpánek

Režie: Vojtěch Duřt

Premiéra: 6. února 2013

    Osoby a obsazení:             

        Ježibaba – Hana Tunová / Zdeněk Štěpánek

        Hastrman – Šimon Knápek /  Petr S. Petrof

        Kuba –  Přemysl Bílek / Petr S. Petrof

            Anička –  Eva Miškovič / Hana Tunová

Jak nás vidí děti...

Technické parametry hry:

Herecké obsazení:
4 osoby
Trvání inscenace:
cca 40´
Stavění/bourání:
20´ (bez světel)
Jeviště:
kukátkové; š/h 4 x 4m
hloubku lze zmenšit max. o 1m
Požadavky na fundus:
žádné
Zvuk:
živě
Světla:
Jak nás vidí děti z jedné MŠ v Praze:      
Divadelní prostor Ostatní
k bílému základu plasticky zelená/žlutá/červená (= rumiště)
boďák s fokusací na střed hrací plochy
jen základní nasvícení"Dejte více na Dejvice!""Lakomá Barka""Čert & Káča""Doktor Honza""Líná strašidla""O zlé rybářce a zlaté rybce""Doktorská pohádka"
„O zlé rybářce a zlaté rybce“ - pohádka nám veršem praví, že kdo chce mít stále víc, nakonec nemívá nic...

Na motivy klasické pohádky A. S. Puškina do veršů vytepal Zdeněk Štěpánek. Hudbou (s jednou výjimkou) opatřil a režii díla přijal Vojtěch Duřt. Scénu navrhla a s nasazením života vyrobila Magdaléna Hůlová. Štafetu převzal, kostýmy navrhl a s vydatnou pomocí G. Štěpánkové do konce dotáhl Zdeněk Štěpánek.

    S vervou jim vlastní Vám ji budou hrát Helena Jílková a Šimon Knápek.
Obrázky z představení     Premiéra: 16. května 2016

Technické parametry hry:

Herecké obsazení:
2 osoby
Trvání inscenace:
cca 35´
Stavění/bourání:
20´ (bez světel)
Jeviště:
š/h 5 x 4m
          ve velkém divadelním prostoru:
hluboká forbína (min. 4m), nebo blízký horizont (2 m od opony, min. 5 m od hrany jeviště)
          průchod středem
Požadavky na fundus:
žádné
Zvuk:
živě
Světla:
Divadelní prostor Ostatní
k bílému základu s možností "dýchání" střídavě modrá/žlutá(zlatá)/červená
boďák s úzkým fokusem
jen základní nasvícení"Dejte více na Dejvice!" "Lakomá Barka" "Čert & Káča" "Doktor Honza" "Líná strašidla" "O zlé rybářce a zlaté rybce" "Doktorská pohádka"

Výloha se opravuje... Tady bude „Doktorská pohádka“...